Den norske / saami-billedhuggeren Elisabeth Kristensen jobber med flyktige materialer som is, snø og sand. I sentrum av arbeidet hennes ligger ideen om at alt er flyktig, og en del av en helhet, fordi alt er utsatt for flyt og transformasjon av selve livet. Det at noe er permanent, bør ikke definere sin verdi, fordi midlertidighet også er evig. De mest fantastiske og mest smertefulle øyeblikkene i livet er flyktige, og derfor ligger evigheten i hvert øyeblikk.